SkyStef's blog

SkyStef's blog

Over deze blog

Deze blog is het nederlandstalig verlengstuk van skystef.be
In de categorie "weerberichten" zullen al mijn weerpraatjes worden gearchiveerd.
Bij "weersverschijnselen" zullen af en toe wat interessante weerdagen (al dan niet opgeklopt in de media) kritisch worden geanalyseerd.

Weersverwachting 25/09/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-09-25 19:46:10

Update 25/09 om 1915 uur

Een paar onweersbuien die wat kenmerken vertonen van het supercel type, met kans op randverschijnselen als hoosachtige wind of grote hagel, zijn de komende uren nog actief in een strook tussen het midden van het land en het westen. Ze trekken vrij snel NO-waards om pas na 2100 uur stilaan in te zakken.

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post483

Weersverwachting 24/09/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-09-24 16:39:28

Update 24/09 om 1500 uur

Zoals gisteren al aangegeven, bij backbent passage en erna kunnen de rukwinden langs de kust een paar uur tijdelijk voorbij de grens van 41kt gaan, zware windstoten dus. Elders kan een enkele stoot ook voorbij die grens gaan, maar minder algemeen en als dusdanig geen specifieke waarschuwing.

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post482

Weersverwachting 23/09/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-09-23 18:01:41

Update 23/09 om 1700 uur

Op het warmtefront zijn al uren aan stuk een paar onweders actief. Eigenlijk beetje onverwacht niks in activiteit ingeboet en op moment van dit schrijven trekken ze over de westelijke provincies verder NO waards, maar in princiep niks zwaar van aard waar we in dit bestek dus geen verdere aandacht aan zullen besteden. Want hetgeen er vanavond of vannacht nog bijkomt is al ingewikkeld genoeg om in een paar eenvoudige regels neer te typen.

Achter dat front komt ons land dus terecht in een tong van warme vochtige lucht welke uiterst onstabiel van karakter is. ThetaW 850 hPa stijgt heel even zelfs naar waarden van 17°C. In de grenslaag echter blijft undercutting koele lucht vanuit het oosten binnenstromen zodat er van de thermiek niets moet verwacht worden om eventuele buien te laten ontstaan (op die enkele dynamische buien op het warmtefront zelf na dan). Maar vanavond en vannacht trekt dan het koufront over ons land (eigenlijk nauwelijks herkenbaar in het Tw850 hPa vlak met hooguit een daling van een graad ofzo) en deze loopt in feite een thermische lijn in (met daar de hoogste Tw850 hPa waarden). In ieder geval die structuur lijkt (opnieuw) de ideale dynamische trigger om de potentiële labiliteit vrij te krijgen. Wolkentoppen kunnen in theorie doorstoten tot en hoogte van rond de 10 km of zelfs iets hoger. Onweersverschijnselen lijken bij zulke diepe buien vrij aannemelijk. Kijkend naar vrij forse schering in richting en CAPE lijkt zondagavond de kans op supercellen met randverschijnselen niet geheel onmogelijk, dit voornamelijk over het westen van ons land met daar EHI waarden die net >0,2 kunnen gaan. (0,2 ondergrens voor supercel). Ivens methode rukwinden komt uit rond de 50 kt. Fawbush-Miller geeft tijdelijk in de avond ook kans op hagelstenen doorsnede 2 à 3 cm. Timing van dat koufront (met dus verhoogde buienkans) is voorzien over het centrum van ons land net na middernacht. Dat front trekt uiterst snel vooruit met een snelheid van ongeveer 40 kt, dit van ZW naar NO. Een zwaar windverschijnsel in de gele zone lijkt ook niet geheel uitgesloten, maar normaliter minder algemeen dan over het westen vandaar deze onderverdeling.

Ook na dat koufront blijft de atmosfeer nog potentieel diep onstabiel, enkele buien met gewone onweersverschijnselen blijven nog steeds mogelijk, vooral overdag, met over het oosten misschien nog kleine kans op een zwaar verschijnsel onder vorm van sterke wind, welke pas verjaagd zal worden door de backbent occlusie later op maandag(namiddag). Bij backbent passage kunnen de rukwinden langs de kust even voorbij de grens van 41kt gaan, dit maandagnamiddag rond 1700 uur.

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post481

Weersverwachting 12-13/09/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-09-12 20:23:02

Update 12/09 om 2000 uur.

Tussen woensdagavond laat en donderdag ochtend trekt een verscherpende langgolvige hoogtetrog doorheen ons land, dit van noordwest naar zuidoost. T500 hPa zakt hierbij tot -23°C. Geassocieerd met die koude lucht ontstaan boven de Noordzee een cluster buien, de toppen kunnen hiervan reiken tot 6 km hoogte alwaar een T heerst van -30°C. Dat trekt vanavond dus landinwaarts, mogelijk levert dat over het noordwesten buien op met gewone onweersverschijnselen, misschien zelfs >50 ontladingen maar wel lang niet zeker dat het zo'n vaart zal lopen. Timing ergens tussen 2100-0200 uur.

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post480

Weersverwachting 29/07/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-07-29 13:08:04

Update 29/07 om 1200 uur

De modeluitvoer die de voorbije 2 dagen bedroevend slecht scoorde wat betreft locatie en zelfs hevigheid van buien stelt ons ook op zondag niet helemaal gerust over de kansen van "significant" onweer of niet, laat staan de locatie ervan. Feit is dat er tegen de avond een hoogtetrog nadert, maar de koudste bovenluchten passeren pas na middernacht en in feite krijgt ons land slechts het staartje van hetgeen over Nederland passeert. Vanaf de wat latere namiddag zou de thermiek er wel in slagen om vooral in het binnenland enkele buien los te peuteren waarvan de toppen volgens bijvoorbeeld UKMO en GFS in Vlaanderen zouden kunnen doorstoten tot een hoogte van rond de 8 km hoogte. Daar heerst een temperatuur van rond de -30°C en dat zou inderdaad moeten volstaan om ook onweersverschijnselen te trigeren. Echter bijvoorbeeld Hirlam ziet die toppen in Vlaanderen een stuk lager, hooguit tot 5 km met temperaturen van rond de -10 à -15°C waarbij onweersverschijnselen dan vrij onwaarschijnlijk zijn. Enkel over de Ardennen kan lokaal tot 8 km inzitten, dan weer wel gunstig voor de onweerskansen. Langs de kust is het pas 's avonds, als de trog nadert, dat er ook buien zouden kunnen opduiken, toppen ook reikend tot rond de 8 km. Maakt het er dus niet eenvoudiger op om een locatie aan te duiden. De kansen lijken 50% dat landelijk de kaap van 50 ontladingen gehaald kan worden. Zware verschijnselen lijken gezien de eerder beperkte CAPE / schering er niet meteen in te zitten. (Enkel DLS is met rond 30 kt redelijk sterk te noemen = goeie organisatie der buien). Rukwinden volgens de Ivens methode hooguit 30-35 kt, en de diameter van de hagel blijft volgens de Fawbush-Miller methode ook ver onder de 2 cm.

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post479

Weersverwachting 27-28/07/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-07-26 22:57:07

Update 26/07 om 2230 uur

Nacht van vrijdag op zaterdag trekt een thermisch laag van zuidwest naar noordoost, meest vermoedelijke koers is over de Ardennen, en dat is een interessante trigger om de potentiële labiliteit reikend tot de tropopauze (zo'n 13 km hoogte), vrij te krijgen. Want de luchtmassa wordt in de loop van vrijdag stilaan vochtiger maar vanaf de grond hebben we 31°C nodig om buien te trigeren. Dat wordt dus vrij moeilijk, maar geïsoleerd is het niet onmogelijk, meest aantrekkelijke gebied is dan uiteraard Limburg of Kempen. Vrijdagochtend en voormiddag passeert al een convergentielijn, maar hierop lijkt de activiteit eerder beperkt: er kan vooral over het westen mogelijks al een bui (al dan niet met donderslag) vallen uit de Altocumulus castellanus. Maar het zal dus vooral vanaf de (late) avond zijn dat de dynamische trigger van de thermische depressie vuurwerk zal geven, best letterlijk te nemen, want de bliksemfotograaf in België zou er eindelijk wat aan kunnen hebben vermits de wolkenbasis redelijk hoog zou moeten zijn en er nog een vrij forse CAPE van >1500J/kg zou moeten zijn. Zware onweersverschijnselen lijken eerder beperkt gezien de vrij zwakke schering, dit zowel in richting als snelheid. Supercellen lijken dus slechts een marginale kans te maken, multicellen des te meer en gezien de dikke CAPE zullen het dito dikke buien mogelijks een MCS, of MCS-achtig van vorm. Ivens methode convectieve rukwinden komt niet verder dan pakweg 30-35kt, in een downburst kan dat 10-15kt hoger zijn. Grote hagel lijkt volgens de Fawbush-Miller methode best mogelijk, 2 à 4 cm doorsnede als richtgetal, maar dat blijven uiteraard altijd uitermate geïsoleerde verschijnselen.

Geopteerd werd om (voorlopig) een kleine kans te geven op zware verschijnselen met normaliter geen grootschalige schade, maar wel geïsoleerd van karakter hetzij door grote hagel of downburst windstoten 40-50kt . Wateroverlast is een verschijnsel dat wat algemener kan optreden tijdens de nacht, maar in dit bestek geen criterium tot extra verhoogde waarschuwing. Timing: eerste geïsoleerde onweersbuien (met wind of hagel schade) door thermiek zijn mogelijk vanaf de late namiddag, in Limburg grootste kans, maar mogelijk ook getriggerd door de orografie van de Ardennen. Vanaf de avond grotere kansen op grootschalig onweer vanaf het zuidwesten dat een flink stuk van de nacht kan blijven doorwoeden, met dan vooral erg veel bliksemactiviteit maar dan wel afnemende kansen op zware verschijnselen van hagel of wind.

Update 27/07 om 1300 uur

De laatste modellen nog eens bekeken en het blijkt dat de schering in richting aan de voorzijde van de thermische depressie wat groter zou zijn dan aanvankelijk berekent. Grootste waarde SREH 0-3 km ligt zelfs rond de 200 à 250 m²/s², dit tijdens de avond over het westelijke tot centrale deel van België. Dat dan tesaam met een CAPE van ergens tussen de 1500-2000 J/Kg geeft een EHI tussen de 1 à 2. Ondergrens voor supercellen (0,2) wordt dus ruimschoots overschreden, zodat we niet anders kunnen dan er ook rekening mede te houden dat dat type van onweercellen zich kan ontwikkelen tijdens de avond periode, dit voornamelijk aan de voorzijde van een wat groter buiencomplex (mogelijk dus MCS) dat tijdens de late avond of nacht ons land passeert. Verder zien we dat zowel UKMO, GFS als ETA de grootste klad regen geeft ergens over het westen van Henegouwen, groot stuk van Oost-Vlaanderen & het noordwesten van Antwerpen, kans op wateroverlast lijkt daar dus grootst.

Geopteerd werd om de waarschuwinggraad te verhogen in een zone aangegeven op de kaart, dit alwaar de hoogste SREH waarden zijn terug te vinden tijdens de avond met dus kans is op supercellen en zijn typische zware verschijnselen van grote hagel of zeer zware windstoten, zelfs een hoos in de categorie tussen F0 - F2 valt niet geheel uit te sluiten.

Inmiddels op het ogenblik van schrijven ook al een multicell actief over het noorden van Frankrijk die allicht wel zal stand houden, mede door de orografie en de komende uren dus ook de Ardennen zal bereiken, timing op kaartje daarom een beetje vervroegd.

Update 27/07 om 2230 uur.

Tot nu toe tegenvallende resultaten voor de onweersliefhebber in Vlaanderen: over de Ardennen trekt nu wel een MCS met boogecho structuur binnen. Geen enkel model had dat daar voorzien, dus ook de weerman niet. Voor die regio code opgetrokken naar rood met kans op zware windstoten. De radar geeft wel geen indicatie van grote hagel en dat lijkt er ook niet meer in te zitten. Aan de kust en een strook hierachter is het in ieder geval al voorbij, zelfs geen onweer gezien aldaar. Het centrum van ons land ligt nog wat op de wip, misschien ontstaat in de loop van de nacht ook daar nog een MCS, meeste modellen laten zoiets uitschijnen, maar voor hetzelfde geld niet meer dan wat dynamische brol (weliswaar met veel regen) die zou amalgameren met de MCS over de Ardennen. Kansen op zware verschijnselen lijken enkel nog weggelegd voor zware windstoten, dit dan enkel bij een eventuele nieuwe squall line. Die grote onzekerheid of de modellen het bij het rechte eind zullen hebben, een downgrade naar code oranje voor het centrum.

Update 28/07 om 0001 uur.

Tot nu toe tegenvallende resultaten voor de onweersliefhebber in Vlaanderen: over de Ardennen trekt nu wel een MCS met boogecho structuur over, maar de zwaarste fenomenen zoals zware windstoten liggen al achter de rug. In feite had dat geen enkel model daar voorzien, dus ook de weerman niet. Aan de kust en een strook hierachter is het in ieder geval al voorbij, zelfs geen onweer gezien aldaar. Over het centrum in de loop van de nacht nog erg veel regen op een nieuw buiencomplex dat zich zal vormen en amalgameren met de MCS over de Ardennen. Zware verschijnselen lijken er niet meer in te zitten, wel lokaal erg veel regen. Allicht reactiveert het nog wat w.b. het aantal ontladingen. Beslist werd om over te gaan een algemene downgrade voor hooguit gewone onweersverschijnselen tot de ochtend, het laatst over het uiterste oosten tot zuidoosten.

Korte terugblik gisteren vrijdag:

de min of meer verwachtte MCS is tijdens de avond een stuk oostelijker uitgekomen dan hetgeen de meeste modellen lieten uitschijnen. Op een gegeven moment zat daar volgens de radar een bowecho in met ook wat kleinere boogsegmenten. Het is juist op die segmenten dat er lokaal windschade is opgetreden, dit hetzij door valwinden maar het kan ook evengoed door een kortdurend hoosachtig verschijnsel geweest zijn. Eenmaal zo'n MCS tot stand is gekomen, is de interessantste kant altijd die van de inflow zijde, gewoonlijk is dat langs het oosten. Gisteren niet anders wat maakte dat er in Vlaanderen, die dus langs de verkeerde kant lag, er op een verloren donderslag na echt niets te beleven viel. Het ontstaan en eventueel zelfs de track van zo'n MCS is door de modellen zeer moeilijk op voorhand in te schatten, we moeten er mee leven dat het bij zulke mesoschaal systemen altijd wat gissen is waar precies het vuurwerk gaat ontstoken worden. Voor de onweersliefhebber die er ligt op te wachten is dat dan uiteraard brute pech, maar gelukkig zijn er ook de keren dat het allemaal eens meezit (of zal meezitten).

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post477

Weersverwachting 15/07/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-07-15 08:09:04

Update 15/07 om 0800 uur

Vermits de atmosfeer nog altijd potentieel labiel is, dit tot een hoogte van ongeveer 8-10 km hoogte, zullen er verspreid in het binnenland opnieuw wat intensere buien opduiken vanaf de middag. Gewone onweersverschijnselen lijken hierbij mogelijk, maar dit voornamelijk over de oostelijke landshelft, alwaar de diepte van de buien het grootst is. De eerder beperkte CAPE en schering doet vermoeden dat er wel niks zwaar van aard op het programma staat. Waarschijnlijk in de gele zone >50 ontladingen maar ook lang niet zeker (in die ganse zone) want de lage bewolking zou in de Ardennen lang kunnen blijven hangen waardoor de temperatuur vrij koel blijft en de convectie niet of nauwelijks op gang komt. In de groene zone gebeurd dat wel sneller maar dan meer onder vorm van ondiepe buien maar mogelijks kan er geïsoleerd toch een Cb met 'n donderslag opduiken, maar dan wel in princiep niks significants.

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post476

Weersverwachting 14/07/2012

WeerberichtenPosted by skystef 2012-07-14 08:01:48

Update 14/07 om 0800 uur

Vandaag is de atmosfeer opnieuw vrij diep potentieel labiel, buientoppen kunnen zelfs reiken tot een hoogte van ongeveer 10 km alwaar een temperatuur heerst van -40 à -45°C. Onweersverschijnselen lijken dan ook vrij reëel, maar kijkend naar de eerder beperkte CAPE en schering zou er niks zwaars van aard inzitten. Hagel met doorsnede <2 cm is niet onmogelijk, rukwinden liggen in de klasse rond 30kt. Vanavond neemt de buiigheid tijdelijk af, vanuit het noordwesten trekt dan een backbent occlusie het land in. Mogelijk dat er in het begin nog een verscholen Cb tussenzit met een lokale donderslag, maar normaal gezien niet meer in de mate van hetgeen we overdag te zien zouden moeten krijgen. Het UKMO model voorspeld hierop wel een aanzienlijke hoeveelheid regen, dit voornamelijk over het noordwestelijke tot centrale deel van België.

  • Comments(0)//blog.skystef.be/#post475
« PreviousNext »